خیلی از افراد معتقدند که مردان نسبت به زنان مدیران بهتری‌اند. این افراد برای اثبات دیدگاهشون، دلایلی مثل قدرت تصمیم‌گیری بهتر، تاثیر گذاری بیشتر، قدرت رهبری بهتر رو عنوان می‌کنند.

از طرفی این روزها تعداد کسانی که باور دارند زنان مدیران بهتری از مردان هستند، کم نیست. این افراد در دفاع از نظرشون، مهارت‌های ارتباطی قوی‌تر، توانایی بهتری در تشویق و قدرت بخشیدن به کارمندها، قدرت درک بالاتر و صداقت بیشتر رو عنوان می کنند.

با وجود تحقیقات مختلف در این زمینه، هیچ نتیجه کلی مبنی بر برتر بودن مدیران زن و مرد نسبت به هم به دست نیامده. است.
اما تجربه عینی و ترجیح شما، کدوم مورد رو تایید می‌کنه؟

 

مطالب مرتبط:
نحوه افزودن صورت‌جلسه در قالب گروه پروژه

سیستم کنترل پروژه و یک نیاز واقعی