كنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یك تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ،زمان و كیفیت در حین اجرای پروژه ، كه از ابزار و تكنیك‌های خاص خود در انجام این مهم كمك می‌گیرد . یکی از شیوه‌های رایج در بررسی وظایف مدیریتی، تقسیم‌بندی آن‌ها به سه دسته‌ی برنامه ریزی، اجرا و کنترل است.

امکانات سیستم کنترل پروژه میزیتو:

 • ایجاد پروژه در قالب گفتگو
 • قابلیت ایجاد وظیفه
 • ایجاد صورت جلسه
 • امکان انتقال وظیفه (چرخه وظایف)
 • ایجاد زمان یاد آوری
 • ثبت گزارش وظیفه
 • تعیین درصد پیشرفت وظیفه
 • نمودار روند پروژه
 • گزارش کارهای انجام شده، انجام نشده، دارای تاخیر، بدون زمان
 • افزودن اعضا به پروژه به صورت نامحدود
 • ایجاد پروژه به صورت نامحدود
 • گفتگو و امکان ارسال فایل در فضای پروژه
 • یادآوری رویداد ها
 • مانیتورینگ وظایف
 • و ...
نمایی از فضای گروه پروژه در میزیتو
نمایی از فضای گروه پروژه در میزیتو

 

لازم به ذکر است سیستم کنترل پروژه میزیتو در دو نسخه ابری و سروری قابل ارائه می باشد.پست های مرتبط:

مقایسه میزیتو با Trello
شروع کار با میزیتو