ایجاد زیر پروژه و فازهای متعدد یا ایجاد چک لیست های متعدد با مسئول انجام و وزن مجزا در یک پروژه از طریق امکان صورت جلسه در میزیتو

برای ایجاد صورت جلسه در میزیتو ابتدا باید پروژه داشته باشید پس از ایجاد پروژه می توانید پروژه را فاز بندی کنید و برای هر فاز به تعداد نامحدود وظیفه ایجاد کنید و نکته مهم اینست که می توانید برای هر وظیفه انجام دهنده مجزا با زمان یادآوری متفاوت داشته باشید.

بر روی صورت جلسه کلیک کنید:

به راحتی می توانید افراد مرتبط با پروژه را به گروه پروژه اضافه نمایید.
به راحتی می توانید افراد مرتبط با پروژه را به گروه پروژه اضافه نمایید.

در صفحه زیر نام فاز پروژه یا وظیفه اصلی که قرار است اجزای آن را ایجاد کنیم می نویسیم و افزودن مصوبه را می زنیم.

در این بخش شما می توانید برای هر شخص به صورت مجزا وظیفه بزنید. و این فاز از پروژه یا این بخش پروژه را ریزتر کنید.

حالا بر روی ایجاد صورت جلسه کلیک نمایید:

همانطور که ملاحظه می کنید نمودار به حالت رنگی درآمد و شمارشگر تعداد وظیفه های باز و انجام شده شروع به کار کرده است و چک لیستی از وظایف محوله به نمایش درآمده است کافیست یکی از وظایف را تیک بزنید تا با کارایی بالای این بخش آشنا شوید.


در صورت نیاز به مشاوره و توضیحات بیشتر از طریق سایت میزیتو با ما در ارتباط باشید.


مطالب مرتبط:

مقایسه میزیتو با Trello
شروع کار با میزیتو