هویت، نقطه‌ی آغازین حرکت به سوی معنی برای هر سازمان است. امروزه مخاطبان سازمان‌ها بدون داشتن تخصصی از تولید محصولات یک سازمان، نگرشی از آن سازمان در ذهن خود ساخته‌اند که همواره با آن نگرش هر تصمیمی را در ارتباط با آن سازمان بر قرار می‌کنند.
هر‌گونه نگرشی که در ذهن مخاطبان سازمان‌ ساخته می‌شود از یک اصلی تبعیت می‌کند که می‌تواند از طریق خود سازمان هدایت شود. تدوین هویت یکی از اصول پایه‌ای هر سازمان است.

سازمان ها سیستم‌های اجتماعی هستند که برای رسیدن به اهدافی معین ایجاد می شوند. آنها شامل عناصری هستند که به صورت یک پیکر واحد شکل داده شده اند و یک قصد و منظور دارد.

همان گونه که در تعریف بیان شد، ساختار به گونه ای است که افراد بتوانند برای اداره کردن کار با یکدیگر، همکاری و مشارکت کنند.

عناصر پایه سازمان، وظایفی است که از آن انتظار می رود انجام دهد، فناوری که برای این کار استفاده می کند و هدف هایی که برای خود تنظیم می کند.

در نتیجه می توان گفت: هویت سازمانی، یک ابزار استراتژیک برای رسیدن به هدف ها و چشم اندازهاست.

تعریف هدفی روشن در جهان، چالشی قدیمی و همیشگی است، هم برای افراد و هم برای سازمان‌ها. ولی اگر شرکت‌ها این شجاعت را پیدا کنند که بگویند چه ارزشی را می‌توانند ایجاد کنند و این ارزش را برای چه کسانی ایجاد می‌کنند، می‌توانند به تلاش درجهت دستیابی به درجات عالی در آن حوزه متعهد شوند. این استراتژی صرفا موجب بهبود نتایج مالی نمی‌شود و علاوه‌بر آن انگیزه‌ی کارکنان را نیز تا حد زیادی افزایش می‌دهد. زیرا اگر کارکنان بدانند که در راستای هدف بزرگ‌تری حرکت می‌کنند، بهترین عملکرد خود را خواهند داشت.


بیشتر بخوانید:

مقایسه میزیتو با Trello
شروع کار با میزیتو