بکارگیری صحیح دورکاری میتواند امتیازات و مزایای بسیاری برای سازمانها به ارمغان آورد ولی توجه به این نکته لازم است که تکنولوژی تنها پیش نیاز راه‌اندازی و بکارگیری دورکاری در سازمانها نیست و ایجاد‌ فرهنگ دورکاری، تامین روابط انسانی افراد در سازمان و ایجاد روحیه همبستگی نیز ملاحظاتی ضروری هستند که احتیاج به صرف وقت، برنامه‌ریزی و تجربه بسیار دارد.

میزیتو، ابزاری نوین جهت مدیریت زمان...!
میزیتو، ابزاری نوین جهت مدیریت زمان...!

ایجاد بستری جهت اتوماسیون دورکاری و مدیریت پروژه آنلاین مزایای بسیاری برای بهبود عملکرد شرکت و پیشرفت پروژه و اطمینان از حصول اهداف شرکت و سازمان در زمان معین دارد. این ابزارها نیز هر روزه امکانات و قابلیت های جدیدی را ارائه می کنند که استفاده از آنها را وسوسه برانگیزتر می کند.

یک ویژگی این ابزارها در کشور ما موجب مشکلاتی در عملکرد بهینه آنها می شود. وجود تحریم ها و یا دشواری خرید ارزی این ابزارها برای استفاده کامل از امکانات آنها، از جمله دشواری های به کارگیری نمونه های خارجی این سیستمهاست. اما نمونه های داخلی کارآمد همچون میزیتو می تواند امکانات این ابزارها را بدون دردسر در اختیار شما قرار دهد.

میزیتو محصولی دانش بنیان و بومی است که امکانات ابزارهای جهانی مدیریت پروژه آنلاین و اتوماسیون دورکاری را به خوبی فراهم کرده و تلاش برای بهتر کردن عملکرد را سر لوحه کار خود قرار داده است. این سیستم، ابزاری برای مدیریت بهتر کسب وکار و ارتباط سازنده در محیط حرفه ای بدون نیاز به هیچ برنامه دیگر است.

با میزیتو آشنا شوید:

میزیتو، نرم‌افزار مدیریت پروژه آنلاین، ابزار دورکاری و مدیریت کسب‌وکار