تغییر یعنی دگرگونی، تحول، عوض شدن. یعنی فرق کردن. خیلی از ما از تغییر می‌ترسیم و در برابرش مقاومت می‌کنیم. ولی راه بهتری هم هست.

به عنوان انسان، برای ما عادیه که در برابر هر شکلی از تغییر از خودمون مقاومت نشون بدیم. اگر زندگی آدم‌های مختلف در سراسر دنیا رو بررسی کنی، می‌بینی که در انبوهی از کارهای روزمره و آیین‌مانند زندگی می‌کنن. ما برده‌ی عاداتمون هستیم.

کمی به عکس نگاه کنید تا با اصل تغییر روبرو شوید ...!
کمی به عکس نگاه کنید تا با اصل تغییر روبرو شوید ...!

بیشتر ما از تغییر فراری‌ هستیم. هنوز در زندگیم به آدمی برنخورده‌ام که هیچ مشکلی با تغییر زندگیش نداشته باشه، چه تغییر کوچکی باشه چه بزرگ. ما در برابر تغییر مقاومت می‌کنیم، چون برای ما ناشناخته است و در وضعیت جدید معذبیم؛ و هیچکس دلش نمی‌خواد معذب باشه.

با این حال چه بخواهیم چه نخواهیم، جنبه‌های مختلف زندگی ما تغییر می‌کنه. سن‌ بالا می‌ره، عزیزانمون رو از دست می‌دیم، شغل عوض می‌کنیم، اخراج می‌شیم، و چیزهای دیگه. هیچ چیز در دنیای ما تا ابد ثابت نمی‌مونه. تغییر به طور کلی، کشمکشیه که تمام وجود ما رو به چالش می‌کشه. ما ترجیح می‌دیم که در همون زندگی‌های روزمره و راحت و معنی‌دار خودمون به سر ببریم و چیزی مزاحم این روزمرگی نشه.

ولی بزرگترین حسن تغییر اینه که چون مجبوریم با تغییرات سازگار بشیم، در نتیجه یاد می‌گیریم و رشد می‌کنیم. در واقع، تنها چیز ثابت زندگی ما که همیشه و مداوماً تجربه خواهیم کرد، تغییره. اگرچه این کشمکش همیشگی ما با تغییرات شاید طاقت‌فرسا به نظر بیاد، ولی باید بپذیریمش و ازش یاد بگیریم.


میزیتو می‌تونه شروعی بر این تغییرات باشه ...

 


https://blog.mizito.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%A7-trello-joigo14xapba

https://blog.mizito.ir/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88-sgm15tbgh16y