شرکت‌ها می توانند با استفاده از سیستم های مدیریت پروژه، مزایای بسیاری کسب کنند. به طور کلی، مدیریت پروژه به شرکت‌ها کمک می کند تا با تمرکز بر مهمترین و استراتژیک ترین پروژه‌ها و برنامه‌ها، به شکوفایی برسند.

نظم در هرکاری بهترین نتیجه رو به ارمغان میاره...
نظم در هرکاری بهترین نتیجه رو به ارمغان میاره...

 

مدیریت پروژه چگونه می تواند به شرکتها کمک کند؟
مزایای استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه در شرکت ها و سازمان ها:

- افزایش سود
- تخصیص بهینه منابع
- سرمایه گذاری در مناطق تجاری مناسب
- تراز سطح محصولات/ پروژه ها با استراتژی تجاری
- شناسایی فناوری مناسب برای همسویی با پویایی بازار
- شناسایی و مدیریت شکاف در سبد محصولات
- حذف پروژه های بی فایده و ...

علاوه بر این، شرکت ها از مدیریت پروژه برای بهبود عملکرد پرسنل استفاده می کنند. مطالعات نشان می دهد که مدیریت پروژه به شرکتها کمک می کند تا نسبت به رقبای خود، موقعیتهای بازار خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشند.

در حقیقت، مزایای دیگری نیز وجود دارد که در صورت پیاده سازی یک سیستم مدیریت پروژه‌ پویا شکل خواهد گرفت:

 • به حداکثر رساندن ارزش سرمایه گذاری ضمن کاهش خطرات
 • تقویت ارتباطات
 • بهبود توزیع منابع و خاتمه برخی از پروژه ها
 • طرح های برنامه ریزی استراتژیک
 • مدیریت ایده های جدید
 • به ثمر رساندن و متعادل کردن ایده های جدید
 • برنامه ریزی با توجه به در دسترس بودن منابع
 • مدیریت منابع


مضرات عدم استفاده از سیستم مدیریت پروژه
تاکنون، ما تمام مزایایی را که یک شرکت می تواند از مدیریت پروژه نمونه کارها بدست آورد، تحلیل کرده ایم. در عین حال، جالب است بدانید که عدم استفاده از سیستم مدیریت پروژه چه مضراتی دارد. به طور کلی، سازمانها با عدم وجود اقدامات ابزار های مفید مدیریتی با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
شرکت هایی که از ابزارهای مدیریت پروژه و مدیریت وظایف استفاده نمی کنند با این مشکلات روبرو

می شوند:

 • نمونه کارهای نامتعادل
 • پروژه هایی که با اهداف استراتژیک مرتبط نیستند
 • پروژه هایی که ارزش افزوده ای ندارند
 • اتلاف وقت کارکنان
 • موازی کاری های متعدد
 • عدم هماهنگی بین پروژه ها
 • تحویل دیرهنگام پروژه ها (گاهاً پرداخت جریمه دیرکرد)
 • تنگناهای منابع غیر منتظره
 • تضاد اهداف پروژه
 • ناامیدی از مزایای پروژه نهایی
 • مقاومت در برابر تغییرات سازمانی

میزیتو به عنوان ابزاری قدرتمند این اطمینان را می دهد که از منابع شرکت و سازمان به طور مؤثر حمایت کند و ساختاری روان و کارآمد را جهت پیشرفت پروژه ها در اختیار صاحبان کسب و کار قرار دهد.