میزیتو: نامه های اداری درسرنوشت یک شرکت یا سازمان و موقعیت و شکست آن، نقش انکار ناپذیری دارد.
همه‌ی گونه‌های ارتباطی مرسوم میان سازمان‌ها و اداره‌ها، زمینه‌ای نوشتاری دارند، نخست نوشته می‌شوند، آن گاه ابلاغ می‌گردند.
همه‌ی امور اداری و سازمانی (ازکوچک ترین درخواست تا بزرگ ترین آن‌ها) در قالب درخواست مکتوب است که شرایط لازم را برای رسیدگی و طی کردن مراحل اداری احراز می‌کنند.

 

همه‌ی مسائل مالی، اداری و سازمانی از طریق نامه و به شیوه‌ی مکتوب به انجام می‌رسند. بنابراین، لغزش‌های نگارشی و عدم سهولت و سلامت مکاتبات اداری، می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را متوجه یک سازمان کند.
مطابق ماده‌ی 1284 قانون مدنی، هر نوشته‌ای که درمقام دعوی یا دفاع، قابل استفاده باشد، یک سند است و نامه‌های اداری مهم ترین اسناد اداری و سازمانی هستند که اثرهای حقوقی آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی آشکار است. هر نامه درمقام دعوی یا دفاع، به عنوان یک سند قابل ارائه است.
نامه‌ها و مکاتبات اداری، راهنمای مدیران برای پیشبرد امور سازمانی است و مراحل و سوابق اموری که در یک سازمان در حال رسیدگی است، از طریق نامه‌ها ومکاتبات رد وبدل مشخص می‌شود. این مکاتبات، در سازمان دهی کار ها، اشراف بر آن ها و تجزیه و تحلیل اقدام‌های صورت گرفته، اهمیت اساسی دارند.

در گذشته، بخش مهمی‌از دربارهای پادشاهان بزرگ را «دیوان رسائل» یا «دیوان انشا» تشکیل می‌داد. وزیر این دیوان را «صاحب» می‌گفتند. صاحب دیوان رسائل، چندین نویسنده‌ی خوش قلم را در دیوان خود به کار می‌گرفت و فنون نویسندگی را به آن‌ها می‌آموخت. امروزه نیز برای نوشتن مکتوبات اداری باید مهارت‌های مورد نیاز را فراگرفت. مکتوبات اداری شامل نامه‌های اداری، بخشنامه، صورتجلسه، دستورالعمل، احکام اداری و فرم‌ها می‌باشند. نامه‌های اداری، رایج ترین شکل نوشتار اداری است و شناخت اجزایشان بسیار مهم است.

در میزیتو بخشی با عنوان "نامه‌ها" وجود دارد که به مکاتبات اداری روح و جان خاصی بخشیده است.


بیشتر بخوانید:

مقایسه میزیتو با Trello
شروع کار با میزیتو