سوال: برای ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت باید چه روش ها و شیوه هایی را به کاربرد تا حداکثر بهره وری ایجاد شود؟

من به عنوان یک کارمند می خواهم که مدیر از سطح توانایی من مطلع شود.
من به عنوان یک کارمند می خواهم که مدیر از سطح توانایی من مطلع شود.

 

پاسخ: مدیر توانا با ارتباط سازی دقیق می تواند ضمن شخصیت بخشیدن به توانایی های کارمند از او برای رشد سازمان خود استفاده کند. برای رشد و توسعه کارکنان باید در رشد و توسعه سازمان شریک شوند و این اتفاق رقم نمیخورد مگر با استفاده از ابزار های مدیریت آنلاین که به مدیر کمک می کند فضای مشخصی برای کارمند خود تعریف کند و از ان فضا برای رشد فردی و شخصیتی و کاری کارمند خود استفاده کند .

وقتی کارمند بتواند توانایی خود را نشان دهد یا به طور واضح تر کارها و توانایی خود را به نمایش بگذراد آنگاه می توان روند رو به رشد ایجاد انگیزه را مشاهده کرد.

اگر شما به عنوان یک مدیر به دنبال ایجاد انگیزه کارکنان هستید نیاز به یک سیستم مدیریت وظایف (کنترل پروژه) دارید تا هم روند کاری شرکت منظم و مشخص باشد، هم کارکنان بتوانند توانایی های خود را به بالاترین سطح برسانند و به مدیریت نشان دهند.

 


بیشتر بخوانید:

ابزاری برای تنظیم خودکار صورت جلسات
چرا سواد دیجیتال برای کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها لازم است؟
میزیتو، ابزاری رایگان برای سیستم‌سازی کسب‌و‌کار