تلاش بسیار و نتیجه ی اندك، شرایطی است که بسیاری از کارآفرینان در سراسر جهان آن را تجربه کرده اند.
تلاش بسیار و نتیجه ی اندك، شرایطی است که بسیاری از کارآفرینان در سراسر جهان آن را تجربه کرده اند.

تلاش بسیار و نتیجه ی اندك، شرایطی است که بسیاری از کارآفرینان در سراسر جهان آن را تجربه کرده اند. هر چند می تواند شرایط دلسرد کننده باشد؛ اما نباید از آن نا امید شد. اینجا نشانه هایی از پیشرفت محسوس را در کسب و کارتان می بینید، نشانه هایی که مشاهده ی آنها در ابتدای کار می تواند امید را به شما و تیم شما در آغاز یک مسیر بلند تا رسیدن به موفقیت در کسب و کار برگرداند.

در ادامه 10 شاخص مربوط به اندازه گیري پیشرفت در کسب و کار آورده شده است.

طرح تجاری مدون (Plan Business)

نمی توان یک کسب و کار موفق بدون برنامه ریزي مشخص را تصور کرد. شروع کسب و کار بدون برنامه ي مشخص، را به شروع ساخت یک ساختمان بدون نقشه تشبیه می کنند. به هر حال اگر کسب و کار شما با یک plan business شروع شده است، خود یک پیشرفت است.

اهداف واقعی و مراحل کلیدی

اگر اهداف وجود نداشته باشند نمی توان عملکرد کسب و کار را ارزیابی کرد. همچنین اگر اهداف خارج از دسترس و بیش از اندازه خوش بینانه باشد، موقعیت کسب و کار در مقایسه با اهداف بسیار نامناسب ارزیابی خواهد شد و مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

اهداف بایستی SMART باشند.

اگر در کسب و کار اهداف SMART تعریف شده اي وجود دارد، شما یک گام به جلو حرکت کرده اید، و این خود یک پیشرفت است.

تشکیل یک تیم کاری

خوب معمولاً کسب و کارهاي کوچک و کارآفرینی ها با یک نفر شروع می شود اما به همان یک نفر ختم نمی شود.

شما باید بتوانید یک تیم خوب را ایجاد کنید.

اگر شما تیم کاری خود را تشکیل داده اید، گام بسیار مهمی را برداشته اید. کار تیمی می تواند خود به تنهایی یک مزیت رقابتی براي کسب و کار شما باشد. یک تیم موفق در کسب و کار هیچ گاه خود به خود شکل نمی گیرد، و همیشه یک کارآفرین در پشت این تیم موفق حضور دارد.

مشاوران خوب

شاید براي یک کارآفرین جوان که سرمایه ي اندکی دارد و با مشکلات ریز و درشت فراوانی روبرو هستند، ساده نباشد بتواند یک تیم مشاوره اي قوي را ایجاد کند. اما به هر حال توصیه می شود که کارآفرینان در هیئت مدیره خود و یا دست کم در مشاورین خود فرد موفقی از صنعت که صاحب تجربه بالا است داشته باشند.

استفاده از هیئت مشاوری متشکل از افراد دیگر که کسب و کار و ایده ي شما را از بیرون ببینند، می تواند بسیار کمک کند. نمونه این مورد به کسب و کارهایی می شود که به ساخت یک محصول فیزیکی می پردازند.

 

ساخت یک نمونه محصول و آزمایش آن در بازار می تواند بسیار کمک می کند.

حتی اگر امکان ساخت محصول دقیقاً ویژگیهاي نهایی میسر نیست، این کار را انجام دهید، زیرا نقش بالایی در موفقیت دارد. اگر (prototype) نمونه محصول خود را ساخته اید، و هنوز فروشی نداشته اید، نا امید نباشید، همین نمونه یک گام بلند رو به جلو است. عرضه نمونه به بازار از عرضه ي نمونه ي محصول خود به بازار براي دریافت بازخورد نهراسید. مشتریان واقعی می توانند درسهایی گران بهایی به شما بدهند.

اظهار رضایت مشتریان

هنوز برای فروش و مشتریان اصلی خیلی زود است، شاید هنوز درآمدي کسب نکرده باشید، اما اگر پیغام تشکري از مشتریان اندك خود دریافت کرده اید، خودش یک خبر خوب است، خبري که نوید موفقیت شما را می دهد !

ثبت ایده یا برند، دامین سایت اینترنتی و ... می تواند یک پیشرفت بسیار مهم براي کسب و کار نوپاي شما باشد.

هر چند ثبت اینها هزینه هاي کمی دارد، اما شانس بالایی براي خلق ارزش دارند.

سرمایه گذاری شخصی

این که شما خودتان در کسب و کارتان سرمایه گذاري کرده اید، خبر خوبی است. پذیرفتن این ریسک نشان می دهد که شما به موفقیت کسب و کار ایمان دارید. بهبود شرایط صنعت اگر صنعتی که شما در حال فعالیت در ان هستید شاهد بهبود و رشد بوده است، احتمالاً شما هم از آن بی نصیب نخواهید بود.

سیستم سازی و بهره مندی از یک سیستم مدیریت کسب و کار

راز موفقیت در کسب‌و‌کار لزوما بیشتر کار کردن نیست. تمام مدیرانی که کسب‌و‌کارهای بزرگ را اداره می‌کنند با اصطلاحی به نام «سیستم‌ سازی» آشنا هستند. اگر به کسب‌و‌کارمان مثل یک سیستم نگاه کنیم شاید بتوانیم با ایجاد تغییراتی، باعث رشد آن شویم.

شما به یک ابزار مدیریت کسب‌وکار نیاز دارید.

با مشاهده عواملی که برشمرده شد، شما می توانید پیشرفت کسب و کار خود را ملاحظه کنید، هر چند در روزهای آغاز یک کسب و کار هنوز درآمد مشخصی عایدتان نشده است، ولی همین عوامل نشانه ی پیشرفت شما هستند، پیشرفتی که می تواند منجر به کسب درآمد شود


بیشتر بخوانید:

معرفی یک نرم‌افزار مناسب جهت دورکاری