چگونه می‌توان در سازمان‌ها بهره وری کارکنان را افزایش داد؟

سازمان‌ها متناسب با فرهنگ سازمانی خود مدل‌ها و رویکردهای متفاوتی دارند و متناسب با این فرهنگ، اهداف خودشان را برنامه‌ریزی می‌کنند. در این میان کارمندان از مهم‌ترین عواملی هستند که روند دست‌یابی به این اهداف را تسریع می‌کنند. کارمندان به عنوان بازوی اجرایی سازمان‌ها، زمانی عملکرد مناسبی دارند که بالاترین کیفیت را در عملکرد داشته باشند. سازمان‌ها برای این که به این درجه از کیفیت برسند، باید با روش‌های مختلف افزایش بهره وری کارکنان خود آشنا باشند.

افزایش بهره وری کارکنان  و راهکارهای بهبود  آن
افزایش بهره وری کارکنان و راهکارهای بهبود آن

 

بهره وری؛ مهم‌ترین اصل در عملکرد کارکنان

برای آن که سازمانی مسیری رو به رشد را طی کند، تمام سیستم اجرایی آن سازمان باید بیشترین میزان بهره‌روی را داشته باشند. بهره‌وری (Productivity) یکی از مهم‌ترین مفاهیم کسب‌وکار است که نسبت میزان بازده تولید را به منابعی که در دسترس است، مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر بهره‌وری نسبت مصرف به تولید است. در بیشتر سازمان‌ها برای ارزیابی عملکرد کارکنان، از میزان بهره‌وری آن‌ها استفاده می‌کنند. مدیران سازمان‌ها می‌توانند با ایجاد راهکارهایی مناسب، باعث افزایش بهره وری کارکنان خود شوند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این راهکارها می‌پردازیم.

امکانات فیزیکی مناسب را برای افزایش بهره وری کارکنان خود در نظر بگیرید

هر‌قدر که کارکنان متخصص و ماهر باشند، در صورتی که امکانات لازم در اختیارشان نباشد، عملکرد مناسبی نخواهند داشت. نظرسنجی گالوپ در آمریکا به‌خوبی نشان داده است کارمندانی که فناوری و امکانات مناسب برای انجام وظایف خود در اختیار ندارند عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهند. فراهم کردن امکانات مناسب برای پیشبرد اهداف سازمان اولین گام در افزایش بهره وری کارکنان است.

برای دستیابی به بیشترین میزان بهره وری، از کارکنان خود پشتیبانی کنید

حمایت مدیران سازمان از کارکنان عامل مهمی در افزایش بهره وری نیروی انسانی است. بسیاری از سازمان‌ها رویکردی حمایتی را در مقابل اشتباه کارکنان خود در پیش می‌گیرند. این اقدام علاوه بر این که راهکاری برای مدیریت کارکنان مشکل‌ساز است عاملی برای افزایش بهره وری کارکنان نیز به‌شمار می‌رود.

راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان
راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان

 

پاداش موثر؛ از عوامل مهم در افزایش بهره وری کارکنان

یجاد انگیزه در کارکنان آن‌ها را متعهد، مسئولیت‌پذیر و قانون‌مند می‌کند. زمانی که برای هر هدف در سازمان پاداشی در نظر گرفته می‌شود، اهمیت آن هدف برای کارکنان مشخص می‌شود و آن‌ها را برای ارائه بهترین عملکرد خود ترغیب می‌کند. پاداش‌ها می‌توانند مالی یا غیرمالی باشند.

نظارت بر پیشرفت کار؛ از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره وری کارکنان

وجود یک سیستم ارزشیابی پیشرفت کار عامل مهمی در افزایش بهره‌وری است. پس از این که برنامه‌ریزی‌های پروژه صورت گرفت، باید عملکرد کارکنان مطابق با وظایفی که به آن‌ها محول شده است مورد نظارت قرار بگیرد. از مهم‌ترین پارامترهایی که می‌توان بر اساس آن‌ها عملکرد کارکنان را ارزیابی کرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • زمان‌بندی پروژه
  • کیفیت انجام کار
  • عملکرد کارکنان در چارت بودجه‌بندی سازمان

برای انجام برنامه‌های سازمان، کارمندان را به گروه‌های چندنفره تقسیم کنید

مدیران موفق معمولا برای انجام کارها از گروه‌های چندنفره استفاده می‌کنند. در دنیای جدید که با وجود وسایل ارتباطات جمعی، می‌توان با تشکیل گروه‌های چندنفره کارها را پیش‌برد، نقش انفرادی افراد کم‌رنگ‌تر شده است. این کار باعث تقسیم‌کارها و ایجاد حس همدلی و صمیمیت بین کارکنان شده و از فشار کار آن‌ها کم می‌کند و انجام کارها به‌صورت گروهی، باعث افزایش بهره وری کارکنان می‌شود.

برای کارکنان خود اهداف فردی و جمعی تعیین کنید

کارکنان یک سازمان زمانی بهترین عملکرد خود را دارند که از وظایف فردی و گروهی خود به‌ خوبی آگاه باشند. تعیین اهداف فردی و جمعی برای کارکنان علاوه بر این که امکان ارزشیابی آن‌ها را برای مدیران فراهم می‌کند؛ روند پیشرفت پروژه را نیز مشخص می‌کند.

ایجاد سیستم ارزشیابی کارکنان
ایجاد سیستم ارزشیابی کارکنان

 

ایجاد سیستم ارزشیابی کارکنان

سازمان‌ها زمانی از میزان بهره‌وری کارکنان خود آگاه می‌شوند که سیستمی برای ارزشیابی آن‌ها وجود داشته باشد. این سیستم نقاط ضعف و قوت کارکنان را مشخص می‌کند و باعث ایجاد ایده‌های جدید برای مدیران سازمان برای بهبود عملکرد کارکنان می‌شود.

از مهم‌ترین نقش‌های سیستم ارزشیابی کارکنان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پی‌بردن به نقاط قوت و ضعف کارمندان و اصلاح آن متناسب با اهداف سازمانی تعیین‌شده
  • ایجاد انگیزه در کارکنان با برقراری سیستم پاداش مناسب

ایجاد محیط کار مناسب، بهره وری کارکنان را بهبود می‌بخشد

یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران سازمان‌ها ایجاد اتمسفری مناسب برای کار است. عملکرد کارکنان در محیط‌های سالم و صمیمی بهبود می‌یابد. کارکنان در این محیط اجازه ریسک‌کردن و مشورت کردن به خود می‌دهند و در آرامش نقش خود در سیستم سازمانی را برعهده می‌گیرند.

برای دستیابی به بالاترین کیفیت ممکن، به کارکنان خود اختیار بدهید

در کتاب "افزایش بهره وری کارکنان"، تفویض اختیار یکی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش بهبود عملکرد عنوان شده است. مدیرانی که بخشی از اختیارات خود را به کارکنان خود، تفویض می‌کنند، علاوه بر این که باعث افزایش اعتماد به نفس آن‌ها می‌شوند، امکان ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد آن‌ها دارند.

برای افزایش بهره وری کارکنان، جلسات را ایستاده برگزار کنید

زمان در انجام پروژه‌ها بسیار مهم است. از آن جایی که رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده نیازمند جلسات متعددی میان مدیران و کارکنان است، برگزاری جلسات ایستاده در زمان صرفه‌جویی می‌کند. مهم‌ترین مزیت جلسات ایستاده نسبت به جلساتی که دور میز تشکیل می‌شود این است که در جلسات ایستاده به حواشی پرداخته نمی‌شود و مقصود نهایی جلسه به‌ راحتی به کارکنان منتقل می‌شود.

به عنوان یک مدیر تجربیات خودتان را با کارکنان به اشتراک بگذارید

یک مدیر خوب با به اشتراک‌گذاشتن تجربیات کاری خود با کارمندانش، احتمال بروز اشتباهات را به حداقل می‌رساند. این کار علاوه بر این که شناخت بیشتری از کارکنان به دست می‌دهد، به مدیر کمک می‌کند که از روند انجام کار توسط کارکنان آگاه باشد.

کنارگذاشتن روش‌های سنتی انجام کار؛ از عوامل افزایش بهره وری کارکنان

بسیاری از سازمان‌ها، با روش‌های قدیمی و گاه غیر علمی اداره می‌شوند. در این شرایط کارمندان برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه می‌شوند. مدیران باید با به‌کارگیری روش‌های نوین برای انجام کار، از فرسایش وظایف و محیط کار کارکنان جلوگیری کنند. کارمندان در صورتی که در یک محیط روتین و غیرخلاقانه کار کنند، سردرگم می‌شوند و بهره‌وری آن‌ها کاهش می‌یابد.

میزیتو نرم افزار افزایش بهره وری کارکنان
میزیتو نرم افزار افزایش بهره وری کارکنان

 

نرم افزار مدیریت کارکنان؛ بهترین راهکار برای افزایش بهره وری

با رشد تکنولوژی و ساخت نرم افزارهای مدیریت کارکنان، کار سازمان‌ها برای پیش‌برد اهداف خود بسیار راحت شده است. این نرم افزارها که امکانات متنوعی را در اختیار مدیران قرار می‌دهند، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با استفاده از مکانیزمی که در این نرم افزارها وجود دارد، از صفر تا صد روند پیشرفت پروژه آگاه باشند. نرم افزار میزیتو یکی از این ابزارها است.

میزیتو به عنوان یکی از جامع‌ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین، یک ابزار دورکاری مناسب برای مدیریت کسب و کار با رویکرد شبکه اجتماعی است. ما در مجموعه میزیتو با طراحی قسمت‌های مختلف از جمله ثبت پیشرفت، مانیتورینگ وظایف اعضای کار، نمودارهای مختلف مالی، گزارش وظیفه، امکان جلسه ویدئویی آنلاین و ... بهترین امکانات را برای افزایش بهره وری کارکنان در نظر گرفته‌ایم. شما می‌توانید استفاده رایگان از میزیتو را از همین امروز شروع کنید.