در میزیتو یک پروژه ایجاد کنید و از قسمت بورد (board) می توانید اسپرینت های متعددی رو ثبت کنیم؛ یکی از روش هایی که میتونیم در میزیتو پروژه هارو مدیریت کنیم و چابک کار کنیم تقسیم بندی به صورت زیر خواهد بود:


• لیست اهداف - goals / داخل این لیست اهداف بلند مدت، اهداف کوتاه مدت
• لیست بک لاگ محصول - Product Backlog / داخل این لیست اپیک ها و تم ها رو ثبت میکنیم که قراره به قسمت های کوچکتر تقسیم بشن
• لیست اسپرینت بک لاگ - Sprint Backlog / این لیست برای تسک هایی هست که بصورت دوره ای قراره آنها رو انجام بدیم و بعد از رفتن به مراحل بعد "انجام شده" در نظر گرفته میشن
• لیست درحال انجام - In Process / این لیست برای قراردادن تسک های درحال انجام طراحی شده؛ یعنی کارهایی که افراد آنها رو انتخاب و در حال جلو بردن می باشند
• لیست تست و بازنگری - test or review / اسکرام معتقده کارها بعد از انجام نیاز به بازنگری و تست دارند، این لیست برای این طراحی شده که مسئول تست یا مدیرانی که قراره محصول رو تست کنن، تسک ها رو ببینن و تیکِ حذف از بورد توسط مدیر رو در اون فعال کنند تا اگر وظیفه ای ناقص تکمیل شده در بورد بررسی بشه و در صورت نیاز به وظیفه جاری تبدیل بشه. این لیست هم از مهم ترین بخش های پروژه است چراکه اگر محصول درست و با دقت چک نشه باعث بروز مشکل و شرمندگی کل افراد میشه و تلاش های یه گروه یه زیر سوال میبره
• لیست انجام شده - Done / بعداز تست و بازنگری و تیک خوردنِ تمام مسائلی که مطرح کردیم، وظیفه مورد نظر یا همان تسک وارد لیستِ انجام شده میشه و ما تونستیم یه کار رو به نحو احسنت، با برنامه ریزی، طبق زمان بندی و مسئولیت های محول شده به اتمام برسونیم. حالا مدیر میتونه با خیال راحت تسک های تکمیل شده اضافه رو هم از بورد حذف کنه

سایت برنامه: www.mizito.ir


مطلب مرتبط:

میزیتو، گانت چارت فارسی با تاریخ شمسی