چگونه از میزیتو به عنوان CRM استفاده کنیم (بخش اول)

چگونه از میزیتو به عنوان CRM استفاده کنیم (بخش اول)
یکی از بخش های بسیار هیجان انگیز سرویس ابری میزیتو "پرونده مشتریان" هس...