عموماً سرویس های چند مرحله ای و با جزئیات پیچیده نمی توانند در سازمان های چابک و روان کارشگا باشند.

در بازار رقابتی و حساس فعلی گروه هایی موفق اند که ابتدا سیستم سازی کرده باشند و سپس یک تیم موفق را تشکیل داده باشند.

اگر شما در مجموعه ای سراغ دارید که نیاز است کارها خیلی سریع و با دقت پیش برود به یقین مایکروسافت پراجکت برای شما مفید نخواهد بود.

شما به ابزاری نیاز دارید که تنها با یک کلیک روند پروژه ها را مشخص کند و به صورت تعاملی افراد را درگیر روند پروژه شوند.

برای اینکه بدانیم چرا میزیتو برتر و چابک تر از مایکروسافت پراجکت ( Microsoft Project) است باید ابزار های میزیتو رو بررسی کنیم.

فرض می کنیم که شما یک پروژه دارید در میزیتو ابتدا برای آن پروژه یک پرونده ایجاد می کنید در این پرونده تمام مکاتبات، مستندات و جلسات شما با مشتری صورت جلسه و ثبت خواهد شد.

سپس یک گروه پروژه جهت آغاز روند پروژه ایجاد می کنید و تنها افرادی که با این پروژه درگیر هستند را در گروه عضو می نمایید. در گروه پروژه شما می توانید به صورت تکی یا گروهی وظیفه ایجاد کنید صورت جلسه فنی بزنید و از طریق نمودار پیشرفت روند پروژه را رصد کنید.

در گروه پروژه امکان استفاده از بورد پروژه را هم خواهید داشت. با توجه به اینکه گروه پروژه بر پایه شبکه ی اجتماعی ایجاد شده است امکان گفتگو بین اعضای پروژه نیز وجود دارد.

نکته ای که مزیت بزرگ میزیتو است ارائه این سرویس در سه نسخه وب، اندروید و iOS است.