شاید زمانیکه اولین کنترل از راه دور ساخته شد، مردم فکر نمی کردند که روزی قرار است اتفاقات بزرگ و مهم زندگی خود را از دور کنترل کنند. همین باعث می شد که با دیدن یک کنترل از راه دور که با یک سیم بلند به تلویزیون وصل شده بود، هیجان زیادی را تجربه کنند. اما اکنون از آن زمان، سال های زیادی گذشته است و افراد به دنبال راه هایی برای کنترل وسایل و مدیریت کار و حتی زندگی خود از راه دور هستند. پس شما هم در سال 1950و کنترل تلویزیونی سیم دار باقی نمانید و باسرعت، به جمع انسان های پیشرفته امروزی بپیوندید که به شما لبخند می زنند و فاصله ها را بر می دارند.

میزیتو به عنوان یک نرم افزار مدیریت تیم چه ویژگی هایی دارد؟

 • امکان ایجاد وظایف
 • امکان ایجاد صورت جلسه
 • ایجاد چک لیست وظایف
 • ایجاد فاز در پروژه
 • ایجاد وظیفه برای چند نفر
 • ایجاد بورد پروژه
 • تقویم فعالیت ها
 • ثبت درصد پیشرفت وظایف
 • مکان ثبت گزارش روی وظایف
 • نمایش نمودار درصد پیشرفت پروژه ها
 • امکان تعریف پروژه
 • دارا بودن چرخه وظایف
 • قابلیت تعیین زمان انجام کار
 • امکان ارجاع وظیفه
 • ایجاد تسک (وظیفه) تکرار شونده به صورت خودکار
 • قابلیت یادآوری وظایف
 • مهلت انجام
 • ایجاد وزن برای هر وظیفه
 • امکان ایجاد گفتگوی شخصی و گروهی (جهت هماهنگی افراد و تسریع انجام وظایف و پروژه ها)
 • گزارشگیری از عملکرد پرسنل
 • امکان چاپ گزارش وظایف انجام شده
 • امکان ثبت مشتری و اطلاعات مربوطه (جهت ثبت مستندات رد و بدل شده)
 • امکان ارتباط با مشتری و ایجاد دسترسی ارتباط مشتری با واحد مدنظر مدیر
 • نمایش ساعات حضور کارکنان در فضای میزیتو
 • مانیتورینگ وظایف کاربران
 • دانش بنیان بودن نرم افزار
جهت حمایت از کسب و کار های در حال توسعه و گروه های کاری نسخه 5 کاربره رایگان ارائه شده است.
ثبت نام رایگان

بیشتر بخوانید:

میزیتو، ابزاری رایگان برای سیستم‌سازی کسب‌و‌کار