تعداد کل لایک ها: ۸

من دنبال تولد خودمم، ولی نه اون تولدی که پدر و مادرم عاملش بودن این سری میخوام خودم خودمو به دنیا بیارم! اونجوری که‌ دوس دارم...
می ترسم از روزی که باران نبارد...!
پیش ثبت نام و ارسال دعوت نامه
میزیتو، تضمین رسیدن به اهداف با ایجاد نظم و نشاط گروهی https://www.mizito.ir
مؤسس و مدیرعامل استارت‌آپ‌ میزیتو - www.mizito.ir