آیا یک فریلنسر می تواند کارآفرین هم باشد؟

آیا یک فریلنسر می تواند کارآفرین هم باشد؟
دنیای آزادکاری یا فعالیت به‌صورت فریلنسر تفاوت‌هایی عمده با انواع دیگر...