چرا باید برندسازی کنیم ؟

چرا باید برندسازی کنیم ؟
همان طور که می‌دانید برند یا نام تجاری، در واقع یک عبارت یا نشانه‌ای ا...