تعداد کل لایک ها: ۲

با میزیتو شما می‌توانید فرآیندهای سازمانی خود را مدیریت کرده و با همکاران خود در لحظه ارتباط داشته باشید. (میزیتو، تضمین رسیدن به اهداف با ایجاد نظم و نشاط گروهی) https://www.mizito.ir
من الاهه‌ام شایدم الهه. اصلا مگه فرقی داره؟! یه دانشجوی تیاتر که دلش می‌خواد ذهنش رو خالی کنه... حالا فرقی نمی‌کنه روی برگه یا هرجای دیگه:)