لایک‌های پست

هرم مازلو چیست !؟

تعداد کل لایک ها: ۷

ما امده ایم که با حضورمان جهان را دگرگون کنیم.نیامده ایم تا پس از مرگمان بگویند از کرم خاکی بی ازار تر بود و از گاو هم مظلوم تر
T-Shaped Digital Marketer
پیش ثبت نام و ارسال دعوت نامه
من دنبال تولد خودمم، ولی نه اون تولدی که پدر و مادرم عاملش بودن این سری میخوام خودم خودمو به دنیا بیارم! اونجوری که‌ دوس دارم...
می ترسم از روزی که باران نبارد...!