تعداد کل لایک ها: ۲

میزیتو، تضمین رسیدن به اهداف با ایجاد نظم و نشاط گروهی https://www.mizito.ir
من الاهه ام شایدم الهه. اصلا مگه فرقی داره؟!یه دانشجوی تاتر که دلش می‌خواد ذهنش رو خالی کنه... حالا فرقی نمی‌کنه روی برگه یا هرجای دیگه:)